קול קורא להגשת הצעות עבור זיכיון למרכזי מו"פ בתחומי הביו-טכנולוגיה והרפואה

נפתח קול קורא להגשת הצעות לשמש כמרכזי מו"פ בתחומי הביו-טכנולוגיה והרפואה בהתאם למסלול הטבה מס' 35. את כלל ההצעות יש להגיש עד ה- 15.3.18 בשעה 15:00 על פי הנהלים המופיעים בדף המסלול באתר של רשות החדשנות.

מסלול ההטבה יאפשר לתאגידים תעשייתיים זרים גדולים להקים או להרחיב בארץ את פעילות המו"פ, החדשנות הטכנולוגית ואת ניהול ותפעול לאורך שרשרת הערך העולמית בישראל בתחומי הביוטכנולוגיה והרפואה.

לחצו כאן לקובץ שאלות ותשובות חלק 2 - הליך תחרותי מס' 35

לחצו כאן לקובץ שאלות ותשובות - הליך תחרותי מסלול מס' 35

English documents:

Incentive track no. 35- English

Webpage 35 -English

Incentive track 35 - Procedures

מטרת המסלול

 • הקמה והרחבה של פעילות תאגידים תעשייתיים זרים בתחום הביוטכנולוגיה או בתחום הרפואה במדינת ישראל, לכדי חברות שלמות – בעלות פעילות עסקית רחבה.
 • הגדלת מספר המועסקים בתאגיד בישראל, לרבות עובדים שאינם עובדי מו"פ באמצעות כך להביא לקידום ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית, לרבות ייצור בישראל.

למי מיועד המסלול?

תאגידים זרים העוסקים בתחום הביוטכנולוגיה או הרפואה על פי המצוין במסלול הטבה מס' 35

מה מקבלים?

מרכזי מו"פ אשר נבחרו בהליך התחרותי יוכלו להגיש בקשות במסלול זה ויקבלו תמיכה על פי הנ"ל: 

 • זיכיון להגשת תכניות מו"פ במסגרת מסלול ההטבה לתקופה של חמש שנים.
 • תמיכה כספית בשיעור של עד 20%- 40% מהוצאות המאושרות לתוכנית מו"פ.
 • תכניות המו"פ יאושרו מראש לתקופה של עד 3 שנים.
 • מרכזי מו"פ הפועלים באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • מרכזי מו"פ הפועלים באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • מרכזי מו"פ נתמכים לא יחויבו בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי?

 • מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • מודל מימון אטרקטיבי: רשות החדשנות מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על מגיש הבקשה לעסוק בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה על פי המוגדר במסלול הטבה מס' 35.
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על השליטה של החברה המציעה הוא במישרין או בעקיפין תאגיד זר.
 • על מחזור המכירות של התאגיד הזר (כולל את התאגידים המוחזקים על ידו בשיעור של למעלה מ 80%), להיות גבוה מ 2 מיליארד דולר בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 35,נהלי המסלול ונהלי 200-01200-02200-03200-06

קריטריונים להערכת בקשות לזכייה בהליך התחרותי

יש לעיין במסלול הטבה מס' 35 בו מפורטים אמות המידה לזיכיון כולל המשקל הניתן לכל אמת מידה.

 • מידת החדשנות הטכנולוגית של מרכז המו"פ אל מול חזית הידע והחדשנות הטכנולוגית העולמית .
 • התשואה הצפויה למשק מהעברת קניין רוחני קיים למדינת ישראל ורישומו בה, כפי שבאה לידי ביטוי בתחזית ההכנסות ממיסים בגינו.
 • התשואה הצפויה למשק מרישום קניין רוחני בישראל בגין מוצר או מוצר חדש שיפותחו ממחקר ופיתוח שיבוצע על-ידי מרכז המו"פ.
 • התוספת הצפויה במספר עובדי מרכז המו"פ המועסקים בתחום זה והינם מומחים בעלי ידע וניסיון במו"פ, המצויים בחזית העולמית ואשר זמינותם של עובדים מסוג זה בישראל נמוכה.
 • מידת הרחבת מעגלי תעסוקה נוספים מלבד עובדי מרכז המו"פ המועסקים בתחום המחקר והפיתוח, קרי ניהול ותפעול שרשרת הערך העולמית של התאגיד הזר מישראל והייצור בה.
 • תרומתו הפוטנציאלית של מרכז המו"פ לאקו-סיסטם הישראלי, כפי שבא לידי ביטוי באחד מהתחומים הבאים:
 1. תחומים טכנולוגיים חדשים.
 2. תחומים בעלי פעילות נמוכה יחסית בישראל ואשר הינם בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה.
 3. תחומים בהם לאקו-סיסטם הישראלי יש פוטנציאל ייחודי להשתלבות בהם.

קריטריונים להערכת בקשות מו"פ

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו"פ.
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים.
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית.
 • בניית יכולות מחקר ופיתוח בישראל המצויות בחזית היכולות העולמיות.
 • שיעור המכירות הצפוי לשוק העולמי של המוצר מושא הבקשה.
 • היקף ייצור בישראל של המוצר מושא הבקשה.

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל לשנת 2018- הצעות לשמש כמרכז מו"פ יש להגיש עד ה 15.3.18 בשעה 15:00.

הרשות תקיים פגישות עם חברות המעוניינות באינפורמציה נוספת על המסלול.

פגישות אלו יתקיימו רק עם חברות שטרם הגישו את הצעתן.

תאריכי הפגישות: 29/01/2018 ו- 07/02/2018.

לשריון פגישה יש לשלוח דוא"ל הכולל את תאריך הפגישה המבוקש ופרטי החברה, לכתובת: Ilanit@innovationisrael.org.il

איך מגישים בקשה?

תהליך הגשת הצעה לשמש כמרכז מו"פ:

 

יש להגיש את מסמכי ההצעה בדוא"ל לכתובת: Incentive35@innovationisrael.org.il

המועד הקובע לקבלת ההצעה ברשות החדשנות הינו מועד קבלת המייל מטעם המציעה.  הודעה בדבר קבלת ההצעה תישלח במייל חוזר.

לדוא"ל ההצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

את כלל הטפסים יש לצרף כקבצי PDF. 

אין לחרוג ממייל אשר גודלו 40 מגה. מיילים שיישלחו מעל גודל זה לא ייקלטו.

תהליך הגשת בקשות למרכזי מו"פ שאושרו בהליך התחרותי: 

יפורסם בהמשך.

לפרטים ויצירת קשר

זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il  

 03-7157900 / 03-7157977  

 

טפסים ונהלים