קול קורא ייחודי למסלול מו"פ גנרי לחברות גדולות

בהמשך לשינויים מהותיים שבוצעו במסלול הטבה מס' 8, הוחלט לפתוח קול קורא נוסף ויחיד לחברות הסדר אשר לא הגישו בקשותיהן לשנת 2018. חברות אשר הגישו בקשותיהן במסגרת מועד ההגשה הקודם לשנת 2018 (31.10.17) לא יוכלו להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה.

המועד האחרון להגשת בקשות לקול קורא זה הוא: 25.03.2018

מסלול המתמקד במחקר ופיתוח ארוך טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה, המאפשר פיתוח ידע תשתיתי הניתן ליישום במגוון מוצרים לאורך זמן רב. 

מטרת המסלול

עידוד ותמיכה במחקר ובפיתוח ארוכי טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה בפיתוח ידע תשתיתי שניתן ליישם במגוון מוצרים לאורך זמן רב. תכניות מו"פ במסגרת זו פטורות מתמלוגים. פרויקט המו"פ המוגש למסלול זה, צריך לכלול תכנית מו"פ ארוכת טווח (רחוקה מהשוק) בסיכון גבוה או שת"פ מסוג זה עם חברה אחרת.

למי מיועד המסלול?

 • לחברות ישראליות גדולות, המעסיקות למעלה מ-200 עובדים העובדים במו"פ או שתקציב למחקר ופיתוח בישראל גדול מ 20 מיליון דולר. בנוסף, על מכירות החברה כולל חברות בנות, לעלות על 70 מיליון דולר בממוצע לשלוש שנים או שסך הכנסות חברת האם שלה (המחזיקה בה בשיעור של 80% לפחות במישרין או בעקיפין) הנו למעלה מ 2.5 מיליארד דולר.
 • לתכניות מו"פ טכנולוגיות טרום-תחרותיות.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכניות מחקר ופיתוח ארוכות טווח או לפרויקט מחקר ופיתוח בשת"פ עם חברה ישראלית אחרת.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 • חברה נתמכת לא תחויב בתשלום תמלוגים לרשות החדשנות.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • מענק כספי: המסלול מסייע במענק כספי המשמש לתהליך מחקר ופיתוח של מוצר חדש או שדרוג מוצר קיים.
 • מו"פ ארוך טווח: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ ארוך טווח ובסיכון גבוה לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי שיאפשר חדירה לשווקים חדשים, ויביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

תנאי המסלול

 • על פרויקט המו"פ לכלול תכנית העומדת בקריטריונים להערכת בקשה עפ"י המצוין במסלול הטבה מס' 8. ניתן להגיש בקשה שאינה גנרית כבקשה ללא מימון (כגון בתכניות שת"פ בינלאומי).
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה המגישה להיות עתירת השקעה במחקר ופיתוח.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, במסלול הטבה מס' 8 ובנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-06).

קריטריונים להערכת בקשה

התוכנית אינה עוסקת בפיתוח של מוצר או חלק של מוצר או בפיתוח של תהליך יצורי, אלא מתרכזת בשלב המו"פ הטרום תחרותי – פיתוח טכנולוגיות ו/או תשתית טכנולוגית (זהו תנאי סף). לכן, על התכנית להתאפיין ב:

 • מרחק ממוצר- יידרש מאמץ מו"פ משמעותי נוסף כדי להפוך את תוצרי התוכנית ו/ או רכיביה למוצר או לתהליך יצורי.
 • רמת הבשלות של המרכיבים- לא תתאפשר הבאה של רכיבים המפותחים בתכנית לרמת בשלות מלאה של מרכיב במוצר.
 • עומק וסיכון טכנולוגי - על המו"פ להצטיין ברמת חדשנות טכנולוגית וסיכון טכנולוגי גבוהים. הטכנולוגיה המפותחת תהא חדשנית ובעלת ערך מוסף משמעותי לחברה ולמוצריה העתידיים (רבולוציוני ולא אבולוציוני).
 • גנריות – פוטנציאל השימוש ואורך החיים של הטכנולוגיה. הישימות של הטכנולוגיה הגנרית המפותחת היא למגוון יישומים ו/אומוצרים ועל פני תקופת זמן סבירה.
 • צוות מו"פ מובחר- הצוות יהא מורכב מחוקרים ומפתחים מצטיינים בתחומם בעלי שעור קומה ומוניטין בתחומי המו"פ הרלוונטיים ובעלי תרומה משמעותית לתכנית.
 • היקף מוגבל- התוכנית תהא ממוקדת ומוגבלת בהיקפה.
 • ליבת המו"פ- ליבת תכנית המו"פ הגנרי תתבצע בחברה מגישת הבקשה ועל ידי חוקריה, ולא על ידי קבלני משנה, כך שהידע שנוצר בתכנית יוותר בחברה.

קולות קוראים וזמני הגשה

 

בהמשך לשינויים מהותיים שבוצעו במסלול ההטבה, הוחלט לפתוח קול קורא נוסף ויחיד לחברות הסדר אשר לא הגישו בקשותיהן לשנת 2018.
חברות אשר הגישו בקשותיהן במסגרת מועד ההגשה הקודם לשנת 2018 (שמועד הגשתו האחרון התקיים בתאריך 31.10.17) לא יוכלו להגיש בקשות במסגרת קול קורא זה.

 

הגשות לקול קורא זה יוגשו לא יאוחר מה- 25 למרץ 2018.
צפי מועד הוועדה לקול קורא זה הינו ה- 13 ביוני 2018. צפי למתן תשובות ועדה הינו סוף יוני 2018.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

איך מגישים בקשה?

 

יש להגיש בקשה באופן מקוון בלבד - לחץ כאן להגשת בקשה מקוונת.
כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:
 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה (Excel עד 50 עובדים) או תקציב בקשה (Excel מעל 50 עובדים) 
 3.  טופס הצהרה והרשאה 
 4.  תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

לפרטים וליצירת קשר

 

זירת חברות בצמיחה

 03-7157900 / 03-7157977 

טפסים ונהלים