מו"פ ארוך טווח

קול קורא ייחודי למסלול מו"פ גנרי לחברות גדולות

קול קורא ייחודי למסלול מו"פ גנרי לחברות גדולות

מיועד לחברות ישראליות גדולות, המעסיקות למעלה מ-200 עובדים העובדים במו"פ או שתקציב למחקר ופיתוח בישראל גדול מ 20 מיליון דולר.המועד האחרון להגשת בקשות לקול קורא זה הוא: 25.03.201