Preparatory Meeting for the Creation of a Digital Health Organization

איגוד טכנולוגיות המוח מרחיב את פעילותו. חברות העוסקות בבריאות דיגיטלית בישראל מוזמנות למפגש התנעה שיתקיים ביום שני, ה-19.11.2018, בין השעות 10:00-13:00, ברשות החדשנות, רח' הירדן 4, קריית שדה התעופה. 

החזון:

קידום ועיצוב תחום הבריאות הדיגיטלית בישראל באמצעות הקמת תשתיות משותפות אשר יאפשרו לתחום לזנק קדימה ולפרוץ דרך.

מטרת האיגוד:

מינוף הניסיון הרב הנצבר בתחום, הידע ומאגר המשאבים, כדי לעצב, להשפיע ולקדם את תחום הבריאות הדיגיטלית.

זאת באמצעות למידה, התנסות ואופטימיזציה של תהליכי עבודה, בפעילות משותפת ומאוחדת של חברי האיגוד.

תשתיות מוצעות להקמה:

מעבדת ענן - תשתית ענן אשר תכלול starter-kit , רשיונות לתוכנות, גישה לשירותי הדרכה, הענקת ידע תפעולי מעשי, ואפיון1 ארכיטקטורת נתונים.

מעבדת רגולציה רוחבית – ערוץ פתוח ל - FDA , CE , מענה לשאלות והצפת מידע, reimbursement.

הנגשת דאטה – הנגשת וזמינות מאגרי מידע, שיתוף ידע, תשתית משותפת לניסויים קליניים.

לקראת המפגש:

נבקש לקבל תקציר הכולל רעיונות לתשתיות ופעילויות שיתנו, לדעתכם, מענה מקיף לצרכי החברות.

שלחו רעיונות עם תקציר עד ה- 12.11.18 ליעל פרמינגר (איגוד טכנולוגיות המוח), במייל:yaelp@israelbrain.org 

רעיונות שיישלחו מראש יוצגו במפגש.

 

להרשמה למפגש לחצו כאן