Deadline Extended for Cyber R&D Funding

תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [פיילוטים בסייב

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח בתחומי טכנולוגיית הגנה בסייבר. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ומערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ.

מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל (ראו נספח ו').

מטרת המסלול

 1. פיתוח, "המצרה" (Productiztion) והרצה של טכנולוגיות חדשניות בתחומי הסייבר ובחינת היתכנותן בקנה מידה משמעותי ובקרב לקוחות משמעותיים.

 2. עידוד היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי ההגנה בסייבר בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר שפיתחו מוצר/שירות שטרם הושק ואשר עדין נמצא בשלבי פיתוח. במונחי "מוכנות טכנולוגית" (TRL-Technology readiness level) מטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן מוכנות טכנולוגית ברמה של TRL 4/5 (שלב Validation in Laboratory) להגעה ל-TRL 7/8 (שלב Actual system qualified through test & demonstration).

 

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור עד 30% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית הכוללת הוכחת היתכנות של מוצר עם לקוח בארץ לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד 1 מיליון ₪.

 • תמיכה כספית בשיעור עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית הכוללת "פיילוט" של מוצר עם לקוח בחו"ל לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד 1.5 מיליון ₪.

 • תמיכה כספית בשיעור עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית הכוללת 2 "פיילוטים" של מוצר באותו אזור גיאוגרפי בחו"ל לתכנית בהיקף תקציב מאושר של עד 2.5 מיליון ₪.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות יישום באתר/י הניסוי.

 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2 ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.

 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 

 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול של החברה והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.

 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל

תאריך ההגשה האחרון: 15.10.2018 בשעה 14:00.

תשובות צפויות בסוף חודש דצמבר.

שימו לב: גם התמיכה הטכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה הנ"ל. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה ייעודי (Word)

 2. תקציב בקשה Excel עד 50 עובדים או תקציב בקשה Excel מעל 50 עובדים 

 3. טופס הצהרה והרשאה 

 4. תעודת התאגדות 

 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)

 6. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.

 7. נספח 3- הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א- 2011. 

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

טפסים ונהלים

לפרטים וליצירת קשר

זירת חברות בצמיחה

דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il

*לשאלות בנושאים טכניים יש לפנות למחלקת השירות בדוא"ל: klita@innovationisrael.org.il

טלפון: 03-7157900 /03-7157977