Deadline for submitting funding request for joint Israel-Shenzhen, China R&D

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-שנז'ן (סין)

תאריך אחרון להגשה 

22/10/2018

זירות 

מערך בינלאומי

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מפעילה את תכנית ישראל- שנז'ן לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם משרד "המדע, הטכנולוגיה והחדשנות" של שנז'ןShenzhen) 深圳 ) עיר הנחשבת לאחד ממרכזי תעשיית ההיי טק הגדולים בעולם.

מסגרת זו מקנה לחברות ישראליות אפשרויות רבות להינות משיתופי פעולה עם חברות מובילות בסין והגשת מענקים לפרויקטים משותפים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

חברות ישראליות מוזמנות לגשת לקול הקורא ה-8 ולהגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח יחד עם חברות סיניות מהעיר.

 

תיאור הקול הקורא 

במסגרת הקול הקורא ה-8 בתכנית ישראל-שנז'ן, חברות ישראליות מוזמנות להגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מחקר ופיתוח יחד עם חברות סיניות מהעיר. 

גובה הסיוע בתכנית זו הינו עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח. מועד ההגשה של הטפסים הדו לאומיים הינו עד ה-22.10.2018.

 

הגשת הבקשה לתכנית הינה דו שלבית

1. עד לתאריך ה-22/10/2018 - יש למלא טופס דו לאומי ומכתב כוונות ולשלוח למנהלת תכניות שת"פ, טליה גושן, מדסק אסיה פסיפיק: talia.goshen@innovationisrael.org.il

2. עד לתאריך ה-22/11/2018 - יש להגיש בקשת תמיכה מלאה לרשות החדשנות באמצעות המערכת המקוונת. לבקשה זו יש לצרף כנספחים את המסמכים שהוגשו בשלב הראשון. 

אופן הגשת בקשה

תחילה יש להיכנס למסלול "תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה" ולקרוא את ההנחיות הגשת הבקשה (לצורך הגשת בקשה יש למלא את הטופס דו-לאומי להגשה)

למידע מפורט אודות נהלי התכנית המלאים לחצו כאן.

לאיתור שותפי מו"פ יש למלא טופס זה. 

למידע נוסף יש לפנות לטליה גושן, מנהלת תכניות שת"פ, דסק אסיה פסיפיק

טלפון: 03-5118166

דוא"ל:  talia.goshen@innovationisrael.org.il