Funding

קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין חברות ישראליות וחברות סיניות ממחוז ז'ז'יאנג (סין)

קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח בין חברות ישראליות וחברות סיניות ממחוז ז'ז'יאנג (סין)

 

רשות החדשנות בשיתוף Zhejiang Science & Technology Department משיקים את הקול הקורא לשנת 2018 בין ישראל לבין פרובינציית Zhejiang בסין! חברות ישראליות מוזמנות ישראליות להגיש בקשות לביצוע פרוייקטי מו"פ ולקבל סיוע בחיפוש שותפים בפרובינציה. פרויקטים מאושרים יזכו בתמיכה בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות, בכפוף לחוק המו"פ ולכללי רשות החדשנות. 
מועד אחרון להגשת בקשות: 24.4.2018

PRIMA 2018 Call for Proposals

PRIMA 2018 Call for Proposals

 

PRIMA הינה יוזמה אירופאית לשיתוף פעולה חברתי-כלכלי באזור אגן הים התיכון בנושאי מים ומזון, כחלק מתכנית HORIZON 2020 של האיחוד האירופי. היוזמה מתמקדת בפיתוח פתרונות חדשים וחדשניים לשיפור יעילות, קיימות ואיכות המזון והמים. היוזמה תומכת בכל שרשרת הערך, על מנת להבטיח כי תוצאות המחקרים יתורגמו לתוצרים יישומיים.