Fuel from the Sun

EU Competition with a €5 million prize: Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis

EU Competition with a €5 million prize: Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis

תאריך אחרון להגשת הצעות: 3.2.2021. הנציבות האירופית השיקה תחרות שבמסגרתה יינתן פרס בסך 5 מיליון יורו, בנושא פוטוסינתזה מלאכותית, כחלק מתכנית Horizon 2020. הפרס מיועד לפתרון חדשני המשלב אור שמש, מים ופחמן מהאוויר ע"י פוטוסינתזה מלאכותית, על מנת ליצור אנרגיה מתחדשת. פוטוסינתזה מלאכותית נחשבת אחת מהטכנולוגיות פורצות הדרך והמבטיחות ביותר להפקת אנרגיה נקייה באופן המחקה את התהליך הטבעי, כך שנוצרים בו דלקים לאחסון ושינוע. על המתחרים להקים אב טיפוס ניסיוני ופעיל למערכת יצור דלק המשלב את כל תהליך הפוטוסינתזה המלאכותי, החל משלב לכידת האור ועד יצור דלק.