קול קורא של קרן החדשנות במגזר הציבורי

 

תמיכות ומענקים

קרן ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות לעידוד חדשנות במרחב הציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח טכנולוגי של מוצרים ושירותים דיגיטליים המספקים מענה לאתגרי המרחב הציבורי גובה המענק עד כ- 4,000,000 ₪ לבקשה

תחומי המיקוד המרכזיים הינם התחומים שבליבת עיסוקו של המגזר הציבורי, כגון (אך לא רק):

◊ שלטון מקומי דיגיטלי  – שיפור השירות לתושב באמצעים דיגיטליים על ידי, רשות המקומית, ייעול עבודת הרשות  המקומית באמצעים דיגיטליים, פיתוח כלכלי של הרשות המקומית באמצעים דיגיטליים, שיפור המרחב ואיכות החיים ברשות המקומית באמצעים דיגיטליים.

◊ בריאות דיגיטלית  – פתרונות וכלים לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית והפיכתה למתקדמת, חדשנית, בת קיימא  ומשתפרת באופן מתמיד, והשתלבות ביכולות מערכת הבריאות הקיימות לטובת קידומה. בתוך כך, ייבחנו כלים לשיפור תהליכים קליניים ואדמיניסטרטיביים במערכת, פתרונות רפואה מותאמת אישית, רפואה מרחוק, קידום בריאות ומניעת חולי ופתרונות להעצמת המטופלים והמטפלים העיקריים. האתגרים המעסיקים את מערכת הבריאות הציבורית בישראל כוללים בין היתר היערכות להזדקנות האוכלוסייה, צמצום תמותת פגים ותינוקות, מניעת זיהומים נרכשים, שיפור ההיענות (Adherence) לטיפול רפואי, התמודדות עם פערי שפה ותרבות בין מטפלים למטופלים, התמודדות עם דיכאון ובדידות לאחר לידה ובגיל השלישי, מניעת טעויות רפואיות, ושיפור ההתמודדות עם העומס במערכת הבריאות.

◊ רווחה דיגיטלית  – כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים, הנגשת שירותים לבעלי מוגבלויות, חיבור וניתוח מאגרי  מידע מבוזרים בתחום הרווחה, רווחה מרחוק, הנגשת שירותים מקוונים לבעלי מוגבלויות, כלים דיגיטליים לסיוע במניעת נפילות בקרב אזרחים ותיקים, כלים דיגיטליים למניעת אלימות בקרב נשים ואזרחים ותיקים, כלים דיגיטליים להתמודדות עם דיכאון לאחר לידה.

◊ חינוך דיגיטלי  – כלים ללמידה מרחוק, כלים ללמידה מעורבת (Blended learning) בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במסגרות השונות (בית ספר, כיתה, בית, טיול וכד'), סיוע למורה בכלי עזר להוראה, כלים חדשניים להערכת לומדים, שיפור אוריינות דיגיטלית, משחוק למידה, קוד רובוטיקה ו"מייקינג", יזמות ויצירתיות, כלים לחיבור וניתוח מידע במערכת החינוך ומתן כלים לשחקנים המגוונים במערכת.

◊  תשתיות דיגיטליות – טכנולוגיות להנגשה של שירותים מקוונים לציבור, כלים וטכנולוגיות למתן שירותים בערוצים  שונים, כלים ותשתיות להרכשת זהויות והזדהות בטוחה במכשירי קצה, ניטור והגנה על הפרטיות, סייבר, הנגשת שירותים מקוונים לבעלי מוגבלויות.

◊ הפחתת יוקר המחייה – כלים דיגיטליים לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה, מנגנונים להשוואת מחירים  מקומית ו/או בינלאומית, המלצה על חלופות לרכישה בהינתן אזור גיאוגרפי תחום וכד'. על הכלים המוצעים להנגיש ידע ולאפשר לצרכנים לקבל החלטות באשר לרכישת מוצרי הצריכה.

◊ פריון עבודה – כלים דיגיטליים לשפור פריון העבודה בתחום המסחר והשירותים. אזורי תעשייה – כלים לשיפור  וייעול עבודת עסקים באזורי תעשייה. כלים בתחום מערכות מידע להסעת המונים. כלים לחיסכון וייעול בפעילות מפעלי תעשייה באזורי תעשייה.

◊ בטיחות בדרכים – מיזמים לפיתוח אמצעים טכנולוגיים להגברת הבטיחות בנהיגה, בדגש על מניעת השימוש  בטלפונים חכמים ועל פתרונות לצורך אכיפה כנגד שימוש מסוג זה.

 

אודות הקרן לעידוד חדשנות דיגיטלית במרחב הציבורי

צור קשר

שאלות נוספות

 

 

המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראות המסלול, הנהלים ו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראות המסלול, הנהלים ו\או הנספח הרלוונטי