Funding for joint Israeli-German R&D in Nano-Technology

קול קורא למימון מחקרים בשת"פ אקדמיה ותעשייה בתחומי הננו-טכנולוגיה – ישראל גרמניה - תזכורת 

 

במסגרת הסכם לשיתוף פעולה במו"פ שנחתם בין ישראל לגרמניה, מוזמנות חברות ישראליות המחפשות שיתופי פעולה אסטרטגיים בטכנולוגית ננו עם תעשייה ומכוני מחקר בגרמניה, להגיש הצעות משותפות עם חוקרים מתחום הננו ממוסדות מחקר בישראל.
 
התוכנית מנוהלת על ידי רשות החדשנות בישראל ותסייע במימון מחקרים בתחומי הננו-טכנולוגיה בלבד , לצמדים (חברה ומוסד מחקר) בארץ, המשתפים פעולה עם צמדים (חברה –מכון מחקר) בגרמניה. התקציב המוקצב לגופים הישראלים עומד על 5 מיליון יורו כאשר תקציב דומה יעמוד לרשות השותפים הגרמניים.
 
ההגשה הינה בשני שלבים. הקול-קורא פתוח עתה להגשה בשלב א'.
 
כל ההצעות יוגשו כהגשה מצרפית אחת על ידי כלל הקבוצה לזירת תשתיות טכנולוגיות
לתיבת המייל: tashtiot@innovationisrael.org.il עד לתאריך ה 28 בפברואר.
 
מידע נוסף ניתן לקבל באתר רשות החדשנות.
 
ניתן ליצור עימנו קשר גם בטלפונים: 03-7157979 , 03-5118100
 
* רשות החדשנות אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.