מועצת רשות החדשנות אישרה מימון תשתית מו"פ משותפת לחברות תעשייתיות

 

רשות החדשנות תקדם תכנית מימון תשתית מו"פ חדשה המשותפת לחברות תעשייתיות, במטרה לאפשר שיתוף בעלויות במקרה בו חברה בודדת לא יכולה להתמודד עם ההשקעה הנדרשת להקמת שדה ניסויים, המאפשר הוכחת יכולת ראשונית ואינטגרציה של טכנולוגיות מתקדמות.
תשתית המו"פ המשותפת תהיה קצובה בזמן ל-3 שנים להקמה ועוד 1-3 שנים נוספות לתפעול. רשות החדשנות תשתתף ב-66% מעלויות אפיון, הקמה ותפעול מתקן ההדגמה/תשתית למו"פ. יתר המימון, יגיע מהחברות המשתתפות באיגוד.
ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות: "איגום המשאבים ממספר חברות במסגרת איגוד יאפשר להאיץ את הבשלת המוצרים לשוק ויסייע לחברות קטנות ובינוניות לאשרר את פיתוחיהן בארץ בלוח זמנים קצר ובעלויות נמוכות יותר".