Back to All Events

PRIMA National Information Day for for Horizon 2020

  • בניין רשות החדשנות, קומה 4, אולם איינשטין הירדן 4 קריית שדה התעופה (map)

PRIMA הינה יוזמה אירופאית לשיתוף פעולה חברתי-כלכלי באזור אגן הים התיכון בנושאי מים ומזון, והינה חלק מתכנית HORIZON 2020 של האיחוד האירופי. היוזמה מתמקדת בפיתוח פתרונות חדשניים לשיפור יעילות, קיימות ואיכות המזון והמים ותומכת בכל שרשרת הערך, על מנת להבטיח כי תוצאות המחקרים יתורגמו לתוצרים יישומיים.

הנכם מוזמנים לשמוע על מטרות התכנית וללמוד כיצד ניתן לקחת בה חלק.

For more information, please contact lior@iserd.org.il