yoqneam

Neurolief - מחפשים משתתפים לניסוי רפואי במיגרנה

הזמנה להשתתפות במחקרש

במרכז הרפואי לניאדו במחלקת נוירולוגיה, מתקיים ניסוי רפואי העוסק בטיפול במיגרנה באמצעות מכשיר נסיוני לטיפול עצמי בבית, ללא תרופות.

תמורה כספית משמעותית למשתתפים.

 

המעוניינים/ות להשתתף בניסוי מתבקשים לפנות - בטלפון 053-9238715

או במייל Lrosenmann@Laniado.org.il