Openings from YAD2 Portal

מנהל פרויקטים

לחברת סינאל- סניף יקנעם דרוש/ה מיישם ומנהל פרויקטים במסגרת התפקיד ניהול וביצוע פרויקטים משלב אפיון למול צרכי הלקוח ועד השלמת הפרויקט והעלאתו.

איש/ת הנדסה - מחלקת תיעוד

High Sec Labs Ltd

תיעוד מוצרי החברה ותחזוקת המידע במערכת האי אר פי מול לקוחות וקבלני משנה• הקמת ותחזוקת מק"טים.• איתור וניהול רכיבים חליפיים.